Suduvos vietos veiklos grupe

litwa

 

Organizacja założona w 2006 roku, wspólnota stowarzyszeń Kazlu Ruda, zrzesza 13 społeczności wiejskich. członkami są w większości seniorzy. Organizacja działa na terenach wiejskich, jest to region posiadający bogate zwyczaje i tradycję historyczną, które z łatwością zainteresują inne państwa. Organizacja działa w zakresie realizacji projektów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, edukacji nieformalnej dorosłych, zajmuje sie również przybliżeniem i promocją współczesnych technologii wśród mieszkańców. Głównym działaniem wspólnoty stowarzyszeń Kazlu Ruda jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
Organizacja uczestniczyła niejednokrotnie w projektach międzynarodowych i międzyregionalnych. W ramach swoich działań grupa organizowała szkolenia językowe oraz kursy komputerowe dla mieszkańców obszarów wiejskich.  Duża liczba z tych szkoleń skierowana jest do osób 50+. Osoba zaangażowana  w projekt ma duże doświadczenie w projektach unijnych ,w tym współpracy międzynarodowej, jest samorządowcem, pracuje w grupie doradczej ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi.