O projekcie

W projekt zaangażowanych jest 5 organizacji międzynarodowych. Wspólna grupa zawiązała się pomiędzy grupami, które już wcześniej współpracowały ze sobą w ramach współpracy międzynarodowej. Organizacje biorące udział w projekcie funkcjonują w podobnych środowiskach społecznych, a większość członków organizacji to seniorzy, dlatego też wszyscy partnerzy mają już doświadczenie w działaniach dotyczących tej grupy wiekowej. Podczas wzajemnych kontaktów powstała koncepcja wspólnego projektu przeznaczonego właśnie dla uczestników 50+. Szczegóły projektu zostały dopracowane podczas pierwszego spotkania organizacyjnego, które odbyło sie jeszcze przed planowanym rozpoczęciem projektu w marcu 2015 r., wtedy też ustalono podział zadań projektu między partnerami. Ustalono, iż głównym założeniem projektu będzie przekazanie wiedzy o tradycjach, zwyczajach i kulturze partnerów przy użyciu współczesnych technologii, stąd też jego tytuł: „Współczesne technologie narzędziem do edukacji międzykulturowej i zwiększenia świadomości obywatelskiej”. Uczestnicy projektu to grupa wiekowa posiadająca często ograniczone możliwości ze względu na swój wiek i w tym konkretnym przypadku, ze względu na miejsce zamieszkania. Uzasadnione jest więc poniekąd zakwalifikowanie grupy jako wykluczonej społecznie. Należy jednak podkreślić również ich potencjał, chęć rozwoju i zdobycia nowych doświadczeń. Ważne jest jedynie, by w odpowiedni sposób dotrzeć do grupy, dając im możliwości i stwarzając odpowiednie warunki. Dlatego też postanowiono, by za pomocą innowacyjnych metod i skutecznych sposobów dać im możliwość edukacji międzykulturowej, jednocześnie dając sposobność zapoznania się ze współczesnymi technologiami, takimi jak fotografia cyfrowa i obsługa internetu. Dodatkowo zaoferowano uczestnikom możliwość nauki języka angielskiego w celu ułatwienia nawiązywania kontaktów międzynarodowych.
W trakcie projektu uczestnicy będą brać udział w kursie komputerowym, ucząc się głównie poruszania sie w Internecie, posługiwania się komunikatorami internetowymi, tworzenia profilu na portalu społecznościowym. Liczba uczestników w kursie to 100, po 20 osób z każdego kraju. Natomiast kurs fotograficzny pomoże im w zapoznaniu się z różnymi technikami robienia zdjęć oraz z ich obróbką cyfrową. Liczba uczestników – 100 uczestników, po 20 os. z każdego kraju. Połączenie tych umiejętności w tych dwóch dziedzinach pozwoli im na stworzenie wspólnego profilu na portalu społecznościowym, co zaowocuje nie tylko zapoznaniem się z wielokulturowością uczestników projektu poprzez umieszczanie zdjęć czy informacji, ale także nawiązaniem i utrzymywaniem kontaktów międzynarodowych. Natomiast planowana wystawa fotograficzna podsumowująca projekt skutecznie podniesie poziom samooceny uczestników.
W czasie międzynarodowych spotkań projektowych, które będą odbywały się u każdego z partnerów w postaci seminariów i konferencji tematycznych uczestnicy  projektu będą zapoznawać się ze zwyczajami i kulturą współpartnerów, skupiając się na podobieństwach i różnicach międzykulturowych. W każdym ze spotkań będzie brało udział po 4 osoby z każdego kraju odwiedzającego oraz ok. 30 os. z kraju organizującego spotkanie.  Podczas spotkań uczestnicy będą mogli również zaprezentować doświadczenia i umiejętności zdobyte podczas warsztatów zorganizowanych na terenie własnego kraju. Będą mieli także możliwość wykorzystania umiejętności do stworzenia wspólnych produktów – dwóch folderów, fotografii w postaci puzzli,płyty i albumu z e zdjęciami, wspólnego profilu na Facebooku oraz wspólnej wystawy fotograficznej wieńczącej projekt. Seniorzy będą również brać udział we wspólnej grze dydaktycznej w celu sprawdzenia nabytych umiejętności, a także w grze terenowej czy we wspólnych warsztatach fotograficznych, dzięki czemu będą wymieniać się doświadczeniami i umiejętnościami.
W trakcie projektu wydane zostaną również kalendarz spotkań, gadżety z logo projektu (koszulki i breloki). Ponadto podczas całego działania będzie prowadzona elektroniczna kronika projektu.
Relacje z przebiegu projektu będą zamieszczane na bieżąco na stronach internetowych wszystkich partnerów, a także w lokalnych mediach.
Zarówno w trakcie projektu, jak i po jego zakończeniu jego rezultaty, wiedza i doświadczenie zdobyte przez uczestników będą upowszechniane wśród członków organizacji, lokalnego społeczeństwa (wśród wszystkich grup wiekowych), samorządowców, innych organizacji pozarządowych, partnerów współpracujących z organizacjami oraz szerokiemu gronu zainteresowanych za pomocą Internetu, mediów oraz ogólnodostępnych produktów projektu.