Podsumowaliśmy I rok Erasmusa+

Na spotkaniu roboczym 14-16 września w Lokalnej Grupie Działania SPIS na Słowacji, spotkali się partnerzy projektu Erasmus+, realizowanego przez 2 lata, którego głównym koordynatorem jest LGD KOLD z Polski. Na spotkaniu podsumowano realizację programu w I roku i przygotowano raport, który będzie podstawą do otrzymania kolejnych środków finansowych na następny rok. W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość także zapoznania się ze zrealizowanymi projektami z dofinansowań europejskich, a także wymienili się doświadczeniami z realizacji projektu Erasmusa+ dla dorosłych. Partnerzy z Francji, Niemiec, Litwy, Słowacji i Polski ocenili przydatność programu dla osób dorosłych i ich zaangażowanie w realizację. Kolejne spotkanie projektowe planowane jest już za miesiąc w Polsce.