Finał projektu Erasmus+

Robocze ostatnie spotkanie w ramach projektu Erasmus+ dla dorosłych miało miejsce w Lokalnej Grupie Działania Flaeming-Havel w Niemczech w dniach 26-28.10.2017r.
Wszyscy partnerzy ze Słowacji, Francji, Litwy, Niemiec i Polski podsumowali wyniki realizacyjne i teraz czas na raport końcowy. Z ramienia Lokalnej Grupy Działania KOLD uczestniczyli koordynator Ireneusz Witkowski i Justyna Hałas. W czasie dwuletniego projektu, w którym uczestniczyły organizacje pozarządowe z 5 państw, w każdej organizacji przeprowadzone zostały kursy internetowe, j. angielskiego oraz fotograficzny, zawsze dla 20 osób. Uczestnicy projektu spotkali się także we wszystkich państwach, gdzie wspólnie brali udział w tematycznych warsztatach, poznawali tradycje i zwyczaje partnerów. W wyniku realizacji programu wydane zostały także materiały : kulinaria regionalne wszystkich partnerów, album zdjęciowy krajobrazów partnerów, płyta CD ze zdjęciami warsztatowymi, puzzle z krajobrazami czy informator podstawowych pojęć internetowych. Uczestnicy także nawiązali kontakty za pośrednictwem poczty elektronicznej z partnerami innych krajów. Projekt przebiegał zgodnie z planem i podkreślić należy wywiązywanie się wszystkich partnerów z zadań wspólnie przyjętych. W projekcie uczestniczyły: Lokalna Grupa Działania Flaeming- Havel ( Niemcy), Lokalna Grupa Działania Suduva ( Litwa), Lokalna Grupa Działania Spis ( Słowacja) , Asocjacia Alzacka ( Francja) oraz Lokalna Grupa Działania KOLD jako koordynator i do niej należy teraz całkowite rozliczenie projektu. Wszyscy podkreślali bardzo ciekawie realizowany projekt i planują kolejne wspólne działania. Projekt finansowany z Europejskiego Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych.