Rozpoczeliśmy Erasmus+

Spotkaniem roboczym partnerów projektu Erasmusa+ rozpoczęła się realizacja programu. Przedstawiciele partnerów LAG Flaeming –Havel ( Niemcy) , LAG Spis (Słowacja), LAG Suduva( Litwa) , Association polonais en alsace( Francja) i LGD KOLD ( Polska) przez dwa dni zapoznawali się z projektem, jego założeniami, celami, programem, sposobem realizacji, wreszcie budżetem i warunkami finansowania w siedzibie LGD KOLD w Lwówku. Była też krótka wizyta w formie Bartex z degustacją produktów lokalnych, wizyta w Muzeum Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu, w Folwarku w Wąsowie i krótki turniej bowling ( zwycięstwo KOLD przed Spis i Association). Zwieńczeniem spotkania było podpisanie umów o realizacji projektu. Na zakończenie została przekazana specjalna flaga projektu kolejnemu gospodarzowi spotkania LAG Suduva i wręczone certyfikaty uczestnictwa w spotkaniu. W czasie projektu kierowanego do osób 50+ i realizowanego przez dwa lata, każdy z partnerów przeprowadzi u siebie kurs internetowy, kurs fotograficzny i krótki kurs j. angielskiego w celu porozumiewania się między partnerami. Przewidziane są także spotkania pr0jektowe u każdego z partnerów oraz wydanie materiałów promocyjnych. Koordynatorem projektu jest LGD KOLD, które odpowiada ca realizację projektu i jego rozliczenie. Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.