Polonais-Français-Allemand-Association-Culturelle-Educative-Polonais-en-Alsace

francja

 

Jest to organizacja pozarządowa, którego członkami są ludzie w różnym wieku, ale większość z nich stanowią ludzie starsi. Region, na którym działa związek to duże miasto z działającymi strukturami europejskimi na pograniczu niemiecko-francuskim. Jest to obszar zamieszkały przez duże grupy emigrantów z Polski. Członkowie-seniorzy będący grupą wykluczoną społecznie angażują sie aktywnie w różnego rodzaju przedsięwzięcia i działania, np. odczyty, seminaria, kursy, wieczory poetyckie, warsztaty tańców regionalnych czy muzyczne. Aktywnie angażują się również w działania międzynarodowe w celu przekazywania swojej regionalnej kultury, chętnie uczą się także innych tradycji, wcielając często ich elementy do swojego działania.
Organizacja brała udział w projektach współpracy partnerskiej, w wymianach grup z organizacją seminariów oraz występów kulturalnych i wystaw produktów lokalnych, szczególnie podczas jarmarków bożonarodzeniowych.
Osoby zaangażowane w projekt, to polonijny działacz lokalny,  współpracujący z polskimi europarlamentarzystami, przewodnik do Strasburgu; druga osoba zajmuje się rozliczaniem i dokumentacją organizacji, jest tłumaczem j. francuskiego na j. polski.

Program Erasmus+

O programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Podstawowe dane liczbowe:

  • 4 mln osób skorzysta z programu;
  • 2 mln studentów skorzysta z programu;
  • 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników;
  • 25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw;
  • 150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych zostanie ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców;
  • 150 sojuszy na rzecz wiedzy zostanie ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw.