Polonais-Français-Allemand-Association-Culturelle-Educative-Polonais-en-Alsace

francja

Jest to organizacja pozarządowa, którego członkami są ludzie w różnym wieku, ale większość z nich stanowią ludzie starsi. Region, na którym działa związek to duże miasto z działającymi strukturami europejskimi na pograniczu niemiecko-francuskim. Jest to obszar zamieszkały przez duże grupy emigrantów z Polski. Członkowie-seniorzy będący grupą wykluczoną społecznie angażują sie aktywnie w różnego rodzaju przedsięwzięcia i działania, np. odczyty, seminaria, kursy, wieczory poetyckie, warsztaty tańców regionalnych czy muzyczne. Aktywnie angażują się również w działania międzynarodowe w celu przekazywania swojej regionalnej kultury, chętnie uczą się także innych tradycji, wcielając często ich elementy do swojego działania.
Organizacja brała udział w projektach współpracy partnerskiej, w wymianach grup z organizacją seminariów oraz występów kulturalnych i wystaw produktów lokalnych, szczególnie podczas jarmarków bożonarodzeniowych.
Osoby zaangażowane w projekt, to polonijny działacz lokalny,  współpracujący z polskimi europarlamentarzystami, przewodnik do Strasburgu; druga osoba zajmuje się rozliczaniem i dokumentacją organizacji, jest tłumaczem j. francuskiego na j. polski.