Zakończenie kursu komputerowego- Erasmus+

Grupa lwówecka spotkała się na zakończenie kursu komputerowego w ramach projektu Erasmus” w środę 22 lutego w Restauracji Rynkowa w Lwówku. W spotkaniu udział wzięli prowadzący zajęcia komputerowe Radosław Musiał, fotograficzne Izabela Krzemińska i języka angielskiego Elżbieta Rozynek. Uczestnicy podkreślali ciekawe sposoby prowadzenia zajęć, apelowali o kontynuację spotkań warsztatowych w ramach ustawicznego kształcenia się. Na zakończenie certyfikaty ukończenia kursu wręczył koordynator projektu Ireneusz Witkowski.