Partnerzy

niemcy

Lokalna Grupa Działania Flaeming-Haevl e.V funkcjonuje od 2001 roku w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich. W organizacji obecnie pracuje w pełnym wymiarze pracy 4 osoby, a liczy ona 110 członków. Głównym zadaniem Lokalnej grupy w ostatnich latach była realizacja programu LEADER. LGD zajmuje się doradztwem, wspiera również mieszkańców obszarów wiejskich w autonomicznym rozwoju zarówno grup zawodowych jak i niezawodowych. Organizacja zajmuje sie również pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych. Ponadto LGD prowadziła szereg działań szkoleniowych w sektorze turystycznym.
Organizacja realizowała wspólnie z KOLD międzynarodowy projekt w ramach wdrażania projektów współpracy. Ponadto większość członków LGD stanowią seniorzy, do których też jest skierowana większość działań grupy. Organizacja ma również spore doświadczenia w dziedzinie szkoleń z turystyki. W ramach projektu współpracy prowadzonego wraz z LGD KOLD, LAG Flaeming-Havel zyskała doświadczenie w prowadzeniu działań, w których istotną rolę odgrywa dialog międzykulturowy. Zwłaszcza osoby zaangażowane w projekt – Uta Hohlfeld i Heiko Bansen w ciągu ostatnich 3 lat zdobyli doświadczenie w tej dziedzinie. Oboje pracują dla Lokalnej Grupy Działania zajmując się głównie prowadzeniem międzynarodowych projektów współpracy. LGD posiada również doświadczenie w organizowaniu kursów komputerowych dla mieszkańców lokalnych.