Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

spis

Organizacja rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku, zrzesza 13 gmin, zajmuje sie wdrażaniem lokalnej strategii rozwoju na obszarach wiejskich w ramach programu Leader. Jej działania są również skierowane na rozwiązywanie problemów w regionie. Grupa zajmuje się poprawą warunków ekonomicznych i społecznych mieszkańców, tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki na obszarach wiejskich.   Duża część działań kierowana jest do grupy 50+, która będąc grupą wykluczoną społecznie, potrzebuje bogatej oferty działań aktywizujących. Organizacja troszczy sie również o wspieranie rozwoju inicjatyw i działań obywatelskich na swoim obszarze oraz działa na rzecz alternatywnych i odnawialnych źródeł energii.
Organizacja brała udział w projektach współpracy partnerskiej. Jednym z głównych zadań organizacji jest działanie na rzecz wzrostu poziomu wykształcenia, wspieranie rozwoju wiedzy i umiejętności oraz wzrost poziomu informatyzacji społeczeństwa lokalnego, poziomu korzystania z internetu przez wszystkie grupy wiekowe, co miałoby przyczynić się w dużym stopniu do zrównoważonego rozwoju społeczności i obszaru. Grupa organizowała w tym celu kursy obsługi komputera i Internetu. Osoby zaangażowane w projekt (Prezes i menadżerka organizacji) mają doświadczenie w realizacji projektów unijnych, które realizowali zarówno jako samorządowcy, jak i w ramach organizacji pozarządowej. Mają również doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych w ramach współpracy partnerskiej.